آثار هنری موزه هلندی منتشر شد

0
58

آثار هنری موزه هلندی منتشر شد

آثار هنری موزه هلندی منتشر شدآثار هنری موزه وورلیندن (Voorlinden) روی تمبر هلندی منتشر شد.

تمبر جدید توسط پست NL به آثار هنری موزه وورلیندن اختصاص یافته که شامل هشت اثر هنری از موزه و دو عکس طبیعت است . این تمبر را جرارد هادرس (Gerard Hadders) طراحی کرده است.

آثار هنری موزه هلندی منتشر شد

ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر
ورود به تلگرام ایران تمبر